۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : بستن کراوات

استفاده از کراوات جایز است

سوال: آیا استفاده از کروات جائز است یا خیر؟   پاسخ: امروزه، کروات جزء علامات خاص غیر مسلمانان بشمار نمی رود ومسلمانان نیز استفاده می کنند، و نیت صلیب رو هم ندارند،لذا استفاده از آن جائز است، البته استفاده نکردنش بهتر است.   منبع: فتاوی حقانیه، ج ۳ ص ۲۰۷، چ ; دارالعلوم حقانیه اکوره […]

سوال بپرسید
close slider