۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم قربانی حیوان حامله

قربانی کردن حیوانی که حامله است، جایز است

سوال: بفرمایید: راجع به قربانی کردن حیوان آبستن توضیح دهید، برخی مواقع قبل از ذبح و برخی مواقع بعد از ذبح متوجه می شویم قربانی آبستن است   پاسخ: اگر حیوانی قبل یا بعد از ذبح معلوم شد که حامله بوده قربانی کردنش جایز است. البته حیوانی که وضع حمل آن نزدیک باشد قربانی کردنش […]

سوال بپرسید
close slider