۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم کبوتر بازی

کبوتر بازی که منجر به مزاحمت برای همسایه می‌شود حرام است

سوال: حکم شخصی که کبوتر دارد و هنگام پراندن آن ها، روی دیوار و پشت بام همسایه ها رفته، آسایش آن ها را سلب می کند، چیست؟   پاسخ: کبوتر بازی اگر سبب مردم آزاری شود، حرام بوده،وعند الله، این فرد مجرم است، لذا نخست توبه وبعد از این عمل دست بکشد وهمسایه خویش را […]

سوال بپرسید
close slider