۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : نقره

مقدار استفاده از نقره برای مردان.

سوال: استفاده چه مقدار از نقره برای مردان جایز است؟     جواب: استفاده از یک مثقال معادل: ۲۵/۴ گرم جایز و بیشتر از یک مثقال ناجایز است.     دلایل: قال فی رد: أن رجلا جاء إلی النبی صلی الله علیه و سلم و علیه خاتم من شبه فقال ما لی أجد علیک حلیه […]

سوال بپرسید
close slider