۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

حکم به فراموشی نخست به سمت چپ سلام داد

    سوال: شخصی در نماز به فراموشی ابتداء به سمت چپ، سپس به سمت راست سلام داده بفرمائید، الف: حکم نماز وی چیست؟ ب: آیا بر وی سجده سهو واجب شده است یا خیر؟   پاسخ: نماز ادا شده است و سجده سهو واجب نیست.   منابع: *قال فی الرد: تحت قوله:* (ثم یسلم […]

نماز خواندن زن در مکان شلوغ

    سوال: زنی مسافر است وقت نماز فرا می‌رسد، بفرمایید به خاطر ازدحام مکان، نماز را بخواند یا بعدا قضایی بیاورد؟   پاسخ: در صورت مسئوله، با رعایت حجاب شرعی در گوشه‌ای نماز را بخواند.   منابع: *قال فی الرد:* تحت قوله: (هی فرض عین علی کل مکلف) ای بعینه و لذا سمی فرض […]

کسی که تعداد نمازهای قضای را نمی‌داند باید به گمان غالب نماز قضایی بخواند

سوال: حکم شخصی که نداند چند نماز از او فوت شده است چیست؟ ب: ادای نمازهای فوتی درخانه بهتر است یا مسجد؟   پاسخ: الف: کسی که به دلیل کثرت نمازهای قضایی‌اش یا به هر دلیل دیگری تعداد آن‌ها را نمی‌داند باید به اندازه‌ای قضایی بجا بیاورد تا این که طبق گمان و ظن غالبش […]

اگر جهت کشتی از قبله تغییر کرد، نمازگزار نیز جهتش را به طرف قبله تغییر دهد

سوال: کشتی یا لنج احیاناً تغییر جهت می دهد، بفرمائید کسی می خواهد نماز بخواند چکار کند؟   پاسخ: اگر کشتی یا لنج تغییر جهت داد، به گونه ای که جهت قبله ی نمازگزار نیز تغییر کرد، پس نماز گزار نیز جهتش را به طرف قبله بکند. منبع: الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، کتاب الصلاه، […]

ظاهر شدن قسمت کمی از کمر در نماز، نماز را فاسد نمی کند

سوال: فردی پیراهنش کوتاه است و هنگامی‌ که به سجده می‌رود، مقداری از قسمت پایین کمرش ظاهر می‌شود، آیا نمازش فاسد می‌گردد یا خیر؟   پاسخ: خیر، نمازش فاسد نمی شود؛ چون این مقدار کم تر از یک چهارم عضو(کمر) است. اما پوشیدن چنین لباسی مکروه است.   منبع: وله (مع کشف العوره) الحاصل أن […]

نمازگزار در صورت عذر و ناتوانی می‌تواند وسط نماز بنشیند و ادامه دهد

سوال: شخصی معذور است و نمی تواند به صورت طولانی بایستد، حال در نمازهای صبح که قرائت طولانی است، اگر با جماعت نماز بخواند باید نشسته نماز بخواند و اگر تنهایی نماز بخواند می تواند ایستاده نماز بخواند، افضل چیست؟ با جماعت نشسته یا ایستاده و منفردا؟     پاسخ: شخص مذکور نماز جماعت را […]

خواندن یک نماز نفل به نیت چند ثواب جایز است

سوال: آیا با دو رکعت نماز می‌توان نیت تهیه الوضوء و مسجد و توبه کرد و از هر سه حساب می‌شوند خواننده اجر همه را می‌برد؟   پاسخ: بله می تواند چند نیت ثواب بکند.     دلیل: لما فی حاشیۃ الطحطاوی: “ثم إنه إن جمع بین عبادات الوسائل فی النیه صح، کما لو اغتسل […]

کسی که فراموش کرد در نماز سجده سهو انجام دهد، نمازش رو اعاده کند

سوال: اگر شخصی در نماز سجده سهو بر او لازم شد ولی فراموش کرد سجده سهو را انجام دهد آیا نمازش درست است.   پاسخ:   کسی که سجده سهو براو لازم گشته وسجده سهو را انجام نداده نمازش واجب الاعاده می باشد واگر نماز را برنگرداند نمازش با کراهت تحریمی اداء شده است.   […]

حکم نماز خواندن با لباس کوتاه که عورت ظاهر می شود

سوال: فردی پیراهنش کوتاه است و هنگامی که به سجده می‌رود، مقداری از قسمت پایین کمرش ظاهر می‌شود، آیا نمازش فاسد می‌گردد یا خیر؟   پاسخ: در نماز یکی از شروط صحت آن ستر عورت(پوشیدن عورت) می‌باشد. فرد نمازگزار باید هنگام ادای نماز عورت خود ـ اعم از عورت غلیظه و خفیفه ـ را بپوشاند […]

به خواب رفتن روی صندلی ماشین باعث شکستن وضو نمی شود

  سوال شخصی بر مبل یا صندلی ماشین در حالت نشسته خواب رفته، آیا وضویش شکسته یا خیر   پاسخ: خوابیدن بر مبل یا صندلی ماشین و اتوبوس ناقض وضو نیست، مگر اینکه طوری خواب برود که بعد از افتادن بیدار شود، که در این صورت وضویش می شکند     منابع و دلائل [۱]: […]

سوال بپرسید
close slider