۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : آب پاک

آب غسل جنب نجس نیست

سوال: اگر فرد جنب خواسته باشد خود را بشوید و شخص دیگری برسر او آب بریزد و مقداری ازآبی‌که بر تن جنب می‌ریزد، بر لباس فرد پاشیده شود، آیا این آب پاک است یا نجس‌؟   پاسخ: این آب پاک است و اشکالی ندارد. و فی التنویر وشرحه‌: «أ‌و بماء استعمل لقربه أو رفع حـدث […]

آبی که رنگ، طعم و بوی آن تغییر کند نجس است

سوال:  آبی‌ که از قنات بیرون می‌شود و نرسیده به استخر با انواع نجاست برخورد می‌کند و هنگام جمع شدن در استخر با بوی بد و متغیر شدن رنگ دچار می‌شود، بعد از اینکه آب استخر را بکشند، بعد از استخر تا کشاورزی با این آب وضو گرفتن جایز می‌شود یا خیر؟ در ضمن طول […]

آب بدون سگ فرش را نجس نمی کند

سوال: سگی در آب رفته یا افتاد و غوطه خورده از آب بیرون آمـد و بـر روی مصلی یا فرش پاک آب بدن خود را تکان داد، آیا مصلی یا فرش نجس می‌شود یا خیر؟   پاسخ: در صورت مذکورفرش و یا مصلی نجس نمی‌گردد. وفی الدر: «لیس ‌الکلب بنجس‌ العین عند الاما‌م وعلیه الفتوی […]

سوال بپرسید
close slider