۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : احکام اهدای خون

فروختن خون و کارت خون انسان حرام است

سوال: بنده‌سرباز وظیفه هستم‌و از خانه‌برایم بودجه نمی‌فرستندوبنده‌چیزی ندارم‌که‌بفروشم‌و مخارجم را تأمین نمایم مگر یک‌کارت خون‌که یک واحد خون اهداء‌کرده‌ام‌. لطفاً بفرماییدکه‌آیا برای بنده فروختن‌آن جایز است یا خیر؟   پاسخ: فروختن خون انسان‌جایزنیست‌و پول حاصل شده ازآن حرام است‌. و فی الفتاوی الاسلامیه للأزهر‌:۱۰/۳۷۱۴ «‌(‌و یحرٌم اقتضاء مقابل للعضو المنقول أو جزئه‌کما یحرم اقتضاء […]

سوال بپرسید
close slider