۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : احکام شرکت

بعد از فروش مال مشترک با حضور تمامی شرکا، ادعای سهم کردن یکی از شریکان معتبر نیست

سوال: شخصی مدعی است که مدت ٣٢سال قبل زید وفات‌کرد و بنده مقداری زمین از مادر مرحوم خریده‌ام و وارثین زید با توجه به اینکه از داشتن سهمیه در آن اطلاع کامل داشته‌اند در تحویل و تعیین زمین همراه بوده‌اند و این فروش برای تجهیز میت بوده است‌. پس از گذشت ٣٢سال یکی از همان […]

سوال بپرسید
close slider