۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : احکام لباس پوشیدن

نماز خواندن با لباس ورزشی که زانوها پوشیده باشد، در صورت عذر جایز است

سوال: نماز خواندن با لباس های ورزشی چه حکمی دارد؟ پاسخ: در ابتداء به یک قاعده توجه کرد: لباس هایی که شخص نمی توان آن ها را در مجالس عمومی پوشید پس نماز خواندن با این نوع لباس مکروه است. چون انسان با این حالت در محافل عمومی نمی رود اما اگر شرایط طوری بود […]

استفاده از کراوات جایز است

سوال: آیا استفاده از کروات جائز است یا خیر؟   پاسخ: امروزه، کروات جزء علامات خاص غیر مسلمانان بشمار نمی رود ومسلمانان نیز استفاده می کنند، و نیت صلیب رو هم ندارند،لذا استفاده از آن جائز است، البته استفاده نکردنش بهتر است.   منبع: فتاوی حقانیه، ج ۳ ص ۲۰۷، چ ; دارالعلوم حقانیه اکوره […]

پوشیدن کلاه به‌ تنهایی نیز از سنت ثابت است

سؤال: آیا پوشیدن کلاه به تنهایی سنت می‌باشد یا خیر؟     جواب: در روایات آمده آن چه برای رسول الله  میسر می‌بود، آن را می‌پوشید اکثر مواقع عمامه با کلاه می‌پوشید گاهی کلاه تنها و حتی گاهی عمامه‌ی تنها بدون کلاه می‌پوشید؛ لذا پوشیدن کلاه بدون عمامه نیز ثابت است اما فضیلتش از عمامه […]

سوال بپرسید
close slider