۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : ازدواج

رقصیدن مردان در مراسم عروسی اسلامی جایز نیست

سوال: حکم رقص مردها و زنها با دایره در عروسی های اسلامی چیست؟   پاسخ: رقص مرد و زن از دیدگاه شرع ناجایز است.   دلیل: فی الحدیث: عن عطاء بن أبی رباح قال رأیت جابر بن عبد الله وجابر بن عمیر الأنصاریین یرمیان فقال أحدهما لصاحبه سمعت رسول الله صلى الله علیه و سلم […]

سوال بپرسید
close slider