۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : برادر رضاعی

اگر مادر بزرگ به یکی از نوه هایش شیر داد، او نمی تواند با دیگر نوه ها ازدواج کند

سؤال‌: مادر بزرگی یکی از نوه‌هایش را شیر داده است‌. آیا این نوه می‌تواند با فرزندان خاله‌های  خود ازدواج کند؟ در صورتیکه  نتواند ازدواج کند آیا بـرادران  و  خواهران  نسبی شیرخورنده  می‌توانند با فرزندان خاله‌های خود  ازدواج  نمایند؟   پاسخ: نوه‌ای  که  از  مادر  بزرگ  شیر  خورده  نمی‌تواند  با  فرزندان  خاله‌های  خـود  ازدواج‌ کند زیرا  […]

سوال بپرسید
close slider