۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : تیمم زدن

کسی که بعد از تیمم آب پیدا کرد باید وضو بگیرد

سوال: حکم شخصی که تیمم کرده و موزه پوشیده، اکنون آب دیده آیا بر موزه‌ها مسح بکند یا موزه‌ها را در بیاورد و وضو بگیرد؟ پاسخ: اگر شخص متیمم آب را دید و قادر به استعمال آن بود تیممش باطل می گردد و باید موزه‌هایش را دربیاورد و وضو بگیرد.   دلیل: فی البحر: واعلم […]

در هوای خیلی سرد که خطر مرگ هست، تیمم بجای غسل جایز است

سوال: سه نفر هستیم که در بیابانی زندگی می‌کنیم ‌که محل کار مـا نـیز است‌، هنگامی که خیلی سرد می‌شود، برای ما که بعضی اوقات جنب می‌شویم مقدور نیست‌که غسل بکنیم‌، چون هم هوا سرد است و هم حمام در اختیار نداریم‌. آیا برای ما تیمم درست است‌؟   پاسخ: در صورتیکه هوا زیاد سرد […]

سوال بپرسید
close slider