۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حرام و ناجائز

استفاده از سود بانکی به هر روشی که باشد؛ حرام و ناجائز است.

  سوال: آیا با سودبانکی می توان قبض تلفن و بیمه وغیره…را پرداخت کرد یا خیر؟ الجواب باسمه حامدا مصلیا: استفاده از سود بانکی به هر نوع وروشی که باشد حرام وناجائز است. در ضمن، باید از بانک گرفته شود به افراد نیازمند بدون نیت صدقه داده شود. منبع: ١. تکمله فتح الملهم، باب لعن […]

سوال بپرسید
close slider