۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حرام کردن در بلوچی

سوگند بلوچی “حرام کردن” از نظر شرعی سوگند محسوب می شود و کفاره دارد

سوال: در بلوچی معروف است که می گویند (حرام باشد که این کار را بکنم) یا (حرام باشد که این غذا را بخورم) آیا این الفاظ قسم شمرده می شوند یا خیر؟ پاسخ: بله قسم شمرده می شود، در صورت حانث شدن کفاره قسم لازم می شود. کفاره قسم عبارت است; از اینکه به ۱۰ […]

سوال بپرسید
close slider