۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حق حضانت فرزندان

بعد از طلاق حق حضانت دختر تا بلوغ و پسر تا ۷ سالگی بر عهده مادر است

سوال: مرحوم محمد  یک  فرزند  ١٧  ساله  بنام  خالد  و  سه  فرزند  بنامهای  حبیب  ١۵  ساله  و  محمود  ١٢  ساله  و  یک  دختر  بنام ‌کبری  ٧ساله  دارد؛  قیمومیت  فرزندان  و  اموال مرحوم محمد  با چه ‌کسی  خواهد  بود؟   پاسخ: حق  حضانت  دختر  تا  سن  ٩سالگی و اشتهاء‌ (سن بلوغ)، از آن مادر او است‌. […]

سوال بپرسید
close slider