۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم تراشیدن ابرو

حکم تراشیدن ابروها و کوتاه کردن مژه ها برای مردان و زنان

سوال: آیا تراشیدن ابرو و کوتاه کردن مژه ها برای مردان و زنان جائز است یا خیر؟   پاسخ: تراشیدن ابروها و کوتاه کردن مژه ها برای مردان و زنان حرام است. البته اگر ابروها از حالت طبیعی بیرون آمده اند، آنگاه می تواند. آنها را به حالت عادی بر گرداند ،ولی باز هم بشرطی […]

سوال بپرسید
close slider