۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم خودکشی

آرزوی مرگ به خاطر مشکلات زندگی جائز نیست

سوال: بفرمائید: آیا به خاطر مشکلات زندگی آرزوی مرگ کردن جائز است یا خیر؟ پاسخ: خیر، جائز نیست. منبع قال فی الرد: تحت قوله ( ویکره تمنی الموت) و یکره تمنی الموت لضرر نزل به للنهی عن ذالک، رد المحتار، للعلامه محمد امین، المدعو بابن العابدین، المتوفی: ۱۲۵۲هـ .ق، علی الدر المختار للعلامه حصکفی، المتوفی: […]

سوال بپرسید
close slider