۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم خونی که بعد از سقط جنین می آید

حکم خونی که بعد از سقط چنین می آید

سوال‌: زنی ‌که  بچه  ای  سقط‌ کند،  خونی‌ که  بعد  از  آن  می‌آید  نفاس  است  یا خیر؟   پاسخ: اگر  اعضای  آن  مثل  دست  و  پا  و  ناخن  و مو و غیره  درست  شده  بودند  خونی  که  بعد  از آن  بیاید  خون  نفاس  است‌.  و  اگر از  اعضای‌ مذکور  هیچ ‌کدام  درست  نشده  بود  پس  […]

سوال بپرسید
close slider