۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم شیرخوارگی

اگر زنی ادعا کند که دو زن و مرد را در کودکی شیرداده، اما گواهی دیگر نباشد، ادعایش اعتبار ندارد

سوال: دختری بنام  فاطمه  و  پسری  بنام  ابراهیم  ازکوچکی  به  نام  همدیگر  بوده‌اند  و  زنی  مدعی  است  که این هر دو را شیر داده‌، آیا درست است که با هـم ازدواج کنند؟ لازم  بتذکر  است‌ که بر این  شیر  دادن غیر از همین زن‌ کسـی دیگـر گواه نیست‌. اگر ازدواجشان  درست  نیست‌، آیا این دختـر […]

سوال بپرسید
close slider