۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم طلاق

اگر شخصی زن یک نفر دیگر را طلاق بدهد، طلاق واقع نمی شود

سؤ‌ال:  شخصی  مرتکب  عملی  می‌شود  بعد  در  مورد  آن  عمل  از  او  سؤال می‌شود،  سائل  می‌گوید: اگر این ‌کار را کرده  باشید یا دروغ  بگویی «‌کلٌما»  هستی‌؟  مسئول بعد از  اندکی  مکث می‌گوید: بخدا قسم  من این ‌کار را انجام نداده‌ام  و  نیت  طلاق  و  لفظ  «کلٌما» در د‌ل  او  نبوده  است‌.  حکم  این  مسئله  […]

اگر کسی به زنش گفت سه طلاقی، سه طلاق واقع می شود

سوال: اگر کسی  به  همسرش  بگوید:  تو  سه  طلا‌قی‌، آیا  سه  طلاق  واقع  می‌شود  یا  خیر؟   پاسخ: در صورت سؤال شده ‌که در یک لفظ  به  همسرش  سه  طلاق  می‌دهد به اجماع صحابه رضی الله عنه ائمه  مجتهدین  -‌رحمهم  الله‌- ‌سه  طلاق  واقع شده‌، و  خانم بر شوهرش به  سه طلاق مغلظه  شده  و […]

سوال بپرسید
close slider