۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم علم شرعی

فراگیری علوم شرعی برای انجام کار های روزانه مسلمان ضروری است

سوال: آیا فراگیری علم شرعی فرض است؟     پاسخ: علم شرعی بر دو قسم است: علمی‌که فراگیری و خواندن آن بر هر مسلمان اعم از مرد و زن فرض است که مسلمان با فراگیری آن، عبادت و عقیده‌ی صحیح را تشخیص داده و به مسایلی چون توحید، موارد شرک، اصول ایمان، ارکان اسلام، احکام […]

سوال بپرسید
close slider