۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : حکم پوشیدن لباس سیاه

پوشیدن لباس سیاه در روزهای عادی جایز، اما در محرم و هنگام وفات بنا بر تشابه جایز نیست

سؤال: پوشیدن لباس سیاه چه حکمی دارد آیا در محرم یا هنگام وفات، جایز است لباس سیاه بپوشیم؟   جواب: پوشیدن لباس سیاه در روزهای عادی درست و جایز است؛ البته در ماه محرم و صفر یا در وقت وفات شخصی، بنابر مشابهت، از پوشیدن آن باید اجتناب کرد ضمنا در مناطقی که لباس سیاه […]

پوشیدن لباس سیاه فقط در ماه محرم جایز نیست

  سؤال: پوشیدن لباس سیاه چه حکمی دارد آیا در محـرم یـا هنگـام وفـات، جـایز اسـت  لباس سیاه بپوشیم؟   پاسخ: پوشیدن لباس سیاه در روزهای عادی درست و جایز است؛ البته در ماه محـرم و صفر یا در وقت وفات شخصی، بنابر مشابهت، از پوشیدن آن باید اجتناب کرد ضـمنا در مناطقی که لباس […]

سوال بپرسید
close slider