۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : ختنه کنون

برگزار کردن جشن برای ختنه فرزند جایز نیست

سوال: وقت ختنه کردن فرزند دعوت دادن مردمان بخاطر ختنه کردن فرزند خود جایز است یا نه، و اگر جایز نیست به چه دلیل؟     پاسخ: بدعت سیئه است، دلیلش این است که از دلائل شرعیه و اجتهادیه در هیچ مورد این دعوت ثابت نیست و انکار صحابی مثل عثمان بن ابی العاص از […]

سوال بپرسید
close slider