۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : خوردن گوشت طوطی

گوشت طوطی نزد احناف حلال است

سؤال: آیا خوردن گوشت طوطی جایز است یا خیر؟ جواب: نزد احناف حلال و نزد شوافع حلال نیست.   دلایل: و فی الفقه الإسلامی و أدلته: وحرم الشافعیه أکل الببَّغاء والطاووس لخبث لحمهما. الفقه الإسلامی و أدلته (۴ / ۳۲۸)

سوال بپرسید
close slider