۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : خونریزی بینی

اگر بینی کسی زیاد خون آمد او معذور حساب می شود

سوال: اگر شخصی از بینی‌اش خون آمد تا یک وقت ‌کامل را در برگرفت‌، آیا این فرد معذور گفته می‌شود یا خیر؟ و حکمش چیست‌؟   پاسخ: این فردکه تا یک وقت‌ کامل‌، از بینی‌اش خون آمده‌، معذورگفته می‌شود و با یک وضو در داخل وقت می‌تواند فرض و نفل بخواند و با خروج وقت […]

سوال بپرسید
close slider