۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : دادن زکات به فقیر

بخشیدن وام فقیر در عوض زکات درست نیست

سوال: شخصی  از  فقیری  قرض  می‌خواهد  وی  به  فقیری  می‌گویدکه  من  قرضم  را  در  عوض  زکات  مالم  به  تو  معاف‌کردم‌،  آیا  زکات  اداء  می‌شود  یا  نه‌؟   پاسخ: از  معاف‌کردن  وام  در  عوض  زکات‌،  زکات  اداء  نمی‌شود  و  راه  درست  آن  این  است‌که  مال  زکات  را  به  فقیـر  بدهد  وبعد  در  مقابل  قرض  خود  پس  […]

سوال بپرسید
close slider