۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : دریافت اضافه کاری

دریافت اضافه کاری توسط کارمندان

سوال: شخص کارمندی اضافه کار می کند و در طول ماه ۳۰ساعت اضافه کاری به او تعلق می گیرد، آیا این اضافه کاری در ماههایی که اضافه کاری انجام نداده است ولی از طرف اداره به او اضافه کاری می دهند، از نظر شرعی برای ایشان جایز هستند یاخیر؟   جواب: از دیدگاه شرعی، دریافت […]

سوال بپرسید
close slider