۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : ذبح کردن قربانی توسط بچه

ذبح کردن قربانی توسط بچه نابالغی که ذبح کردن بلد باشد جایز است

سوال: آیا ذبح کردن نابالغ جواز دارد یا خیر؟ پاسخ: بچه ای که تا اندازه ای به بلوغ فکری رسیده که ذبح کردن را بلد است و نیز قدرت ذبح کردن را دارد پس ذبحش درست و حیوان مذبوحه حلال است و اگر به حدی کوچک است که ذبح کردن را بلد نیست و نیز […]

سوال بپرسید
close slider