۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : راهکار های مفید برای فضای مجازی

فرصت ها و راهکارهای استفاده مفید از فضای مجازی

١- استفاده از فضای مجازی بعنوان فرصت و هدفمند. ٢- همه شرکت‌های تجاری، هنری و حتّی مدارس و دانشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها از فضای مجازی بعنوان یک ابزار تاثیرگذار بهره می‌جویند. ٣- دعوت و تبلیغ با تٲثیرپذیری از زمان و مکان می‌تواند با استفاده از این ابزار تٲثیرگذار با حضور در این فضا اثری بسیار مثبت […]

سوال بپرسید
close slider