۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : رضایت زن به نکاح

به نکاح دادن دختر بچه کوچک به منظور رفع اختلاف، جایز نیست

سوال: موضو‌ع‌:  بخشیدن  دختر  بابت  خونبها  و  رفع  اختلاف‌: ۱-  ٣٢  سال  قبل  فردی  بوسیله  تفنگ ‌کمر  شکن‌ گاوی  را  در  علفزاری  مورد  هدف  قرار  می‌دهدکه  در  این  اثنا  شخصی  از کنار گاو  رد  می‌شود  و  تعدادی  ساچمه  به  او  اصابت  می‌کند  و  به  همین  منظور  بین  طـرفین  اخـتلاف  و کـدورت  ایـجاد  می‌شود  نتیجتاً  بعد  […]

سوال بپرسید
close slider