۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : رعایت عدل بین همسران

شوهر هر کدام از همسرانش را بخواهد می‌تواند در سفر با خود ببرد

سوال:  هنگام سفر الزامی هست  که نوبتی همسران راببرد   پاسخ: در هنگام مسافرت، این مساوات واجب نمى باشد. شوهر هر زنی را که بخواهد می تواند با خود به سفر ببرد. و بهتر اینست که قرعه اندازى کنند، نام هر یک برآمد، همان را با خود به سفر ببرد تا کدورتى در دل نگیرند. […]

سوال بپرسید
close slider