۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : رعایت نوبت بین دو همسر

رعایت نوبت بین چند همسر فقط در شب ضروری است

سوال: رعایت کردن نوبت بین چند همسر، فقط در شب لازم است یا در روز هم لازم است؟   پاسخ: مساوات و برابرى میان زن ها فقط در بسر بردن شب نزد آنها لازم است و در روز ضرورى نیست. بنابرین اگر شوهر در طول روز، نزد یک زن بیشتر ماند و نزد زن دیگر […]

سوال بپرسید
close slider