۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : روزه داری اهل سنت

مسواک زدن روزه را نمی شکند

سوال: شخص‌ روزه‌ دار هنگام‌ وضو گرفتن‌ مسواک‌ می‌زند و از ریشه‌های‌ آن‌ به‌ حلق‌ فرو می‌رود و امکان‌ بیرون‌ شدن‌ آن‌ نیست‌، روزه‌اش‌ فاسد می‌شود یا خیر؟ پاسخ: غذاهایی‌ که‌ بین‌ دندانها گیر می‌کنند اگر کمتر از دانه‌ نخود به‌ حلق‌ فرو رود روزه‌ باطل‌ نشده‌ است‌ زیرا اجتناب‌ در این‌ صورت‌ متعذر و […]

سوال بپرسید
close slider