۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : سجده سهو

کسی که فراموش کرد در نماز سجده سهو انجام دهد، نمازش رو اعاده کند

سوال: اگر شخصی در نماز سجده سهو بر او لازم شد ولی فراموش کرد سجده سهو را انجام دهد آیا نمازش درست است.   پاسخ:   کسی که سجده سهو براو لازم گشته وسجده سهو را انجام نداده نمازش واجب الاعاده می باشد واگر نماز را برنگرداند نمازش با کراهت تحریمی اداء شده است.   […]

سوال بپرسید
close slider