۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : سگ

استخوان سگی که مرده آب را نجس نمی کند

سوال: سگی درچاهی ‌که با موتور پمپ آب آن را می‌کشند، افتاده و پوسیده است‌، و حدود دو ماه است‌که از آن چاه با موتور پمپ آب خارج‌ کرده می‌شود، استخوان‌های سگ در قسمت پایین (‌ته چاه‌) قرار دارندکه امکان بیرون آوردن آنها وجود ندارد، آیا استفاده از آب این چاه برای وضو و آشامیدن […]

آب بدون سگ فرش را نجس نمی کند

سوال: سگی در آب رفته یا افتاد و غوطه خورده از آب بیرون آمـد و بـر روی مصلی یا فرش پاک آب بدن خود را تکان داد، آیا مصلی یا فرش نجس می‌شود یا خیر؟   پاسخ: در صورت مذکورفرش و یا مصلی نجس نمی‌گردد. وفی الدر: «لیس ‌الکلب بنجس‌ العین عند الاما‌م وعلیه الفتوی […]

سوال بپرسید
close slider