۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : طلاق در حالت مستی

اگر شخص معتاد در حالت نشئه زن خود را طلاق بدهد، طلاق واقع می شود

سوال: شخصی  سه  نفر  معتاد  را  که  در  حالت  نشه  بوده‌اند  کتک  زده  و گفته‌: سه سکه  بردارید  و  سه  مرتبه  لفظ  طلا‌ق را بر  زبانشان  جاری‌ کرده‌اند که دیگر از مواد مخدر استفاده نکنند. بفرمایید که  اگر بعد از  آن بـار دیگر  مواد استفاده ‌کردند آیا بر همسران  آنان  طلاق  واقع  می‌شود یا نه‌؟ […]

سوال بپرسید
close slider