۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : طهارت برای نماز

کسی که بعد از تیمم آب پیدا کرد باید وضو بگیرد

سوال: حکم شخصی که تیمم کرده و موزه پوشیده، اکنون آب دیده آیا بر موزه‌ها مسح بکند یا موزه‌ها را در بیاورد و وضو بگیرد؟ پاسخ: اگر شخص متیمم آب را دید و قادر به استعمال آن بود تیممش باطل می گردد و باید موزه‌هایش را دربیاورد و وضو بگیرد.   دلیل: فی البحر: واعلم […]

سوال بپرسید
close slider