۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : عدالت بین همسران

رعایت نوبت بین چند همسر فقط در شب ضروری است

سوال: رعایت کردن نوبت بین چند همسر، فقط در شب لازم است یا در روز هم لازم است؟   پاسخ: مساوات و برابرى میان زن ها فقط در بسر بردن شب نزد آنها لازم است و در روز ضرورى نیست. بنابرین اگر شوهر در طول روز، نزد یک زن بیشتر ماند و نزد زن دیگر […]

شوهر هر کدام از همسرانش را بخواهد می‌تواند در سفر با خود ببرد

سوال:  هنگام سفر الزامی هست  که نوبتی همسران راببرد   پاسخ: در هنگام مسافرت، این مساوات واجب نمى باشد. شوهر هر زنی را که بخواهد می تواند با خود به سفر ببرد. و بهتر اینست که قرعه اندازى کنند، نام هر یک برآمد، همان را با خود به سفر ببرد تا کدورتى در دل نگیرند. […]

سوال بپرسید
close slider