۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : عیب در معامله

اگر بعد از فروش جنس، عیبی در آن مشخص شد می تواند آن را به فروشنده برگرداند

سؤال: اگر شخصی نخل را فروخت و بعد شخصی دیگر ادعای زمین راکرد و آن مالک شد، مشتری چه‌کارکند؟ چونکه صاحب زمین می‏‎گوید زمین را تخلیه‌کنید.   پاسخ: در این‌مسئله هنگامی که مشتری‌نخل‌رامی‌خرد و شخصی ‌دیگر ادعای‌زمین‌را می‌کند و مشتری در اول از این جریان مطلع نبوده پس این یک نوع عیب محسوب می‌شود ومشتری […]

سوال بپرسید
close slider