۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : غسل مرد

اگر کسی هنگام غسل مضمضه کردن را فراموش کرد، بعدا مضمضه کند

سوال: شخصی بعد از غسل یادش می آید که آب در دهان نکرده است آیا دوباره غسلش را اعاده کند یا خیر؟   پاسخ: هر وقت یادش آمد آب در دهان نموده مضمضه کند و نیازی به اعاده غسل نیست. و اگر بدون مضمضه ( آب در دهان کردن) نمازی خوانده بوده اعاده کند.   […]

سوال بپرسید
close slider