۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : فسخ شراکت

فسخ کردن یک طرفه شراکت بدون اطلاع شریک معتبر نیست

سوال: دو نفر در مالی تا شش ماه شریک بودند و بعد ازگذشت مدتی یکی می‌گوید: من تو را از شراکت بیرون‌کرده‌ام‌، شریکش می‌گوید: مرا خبر نکرده‌ای لذا من با تو در نفع و نقصان شریک هستم‌.   پاسخ: قول او اعتبار ندارد و هر دو همواره شریک هستند تا وقتی‌که هر دو با هم […]

سوال بپرسید
close slider