۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : قبل بریدن

اگر قبل از بریدن هندوانه متوجه عیب شد می‌تواند آن‌را به فروشنده برگرداند.

سوال:  اگر شخصی پس از خرید هندوانه، متوجه شود که خراب یا نارس است می تواند آن را به فروشنده باز گرداند؟ الجواب باسمه حامدا مصلیا:             اگر قبل از بریدن و نصف کردن متوجه عیب شود می تواند آن را به فروشنده برگرداند اما بعد از نصف کردن در […]

سوال بپرسید
close slider