۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : قربانی برای دیگران

قربانی برای میت اگر بدون وصیت باشد استفاده از آن جایز است

سوال: اگر شخصی برای مرده ای قربانی کرد آیا می تواند خودش از گوشتش استفاده کند یا خیر؟   پاسخ: گر میت به آن وصیت کرده نمی تواند از آن استفاده کند باید همه آن را صدقه بدهد، اما اگر از طرف خودش قربانی می کند پس می تواند ازآن استفاده کند. منبع: تحت قوله(لقصد […]

سوال بپرسید
close slider