۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : مجامعت از پشت زن

دخول از پشت زن حرام و شخص مورد لعنت است

سوال: آیا دخول از پشت زن (مقعد) سبب طلاق می شود؟ پاسخ: مجامعت با همسر از مقعد بالاجماع حرام وگناه کبیره است و چنین شخص در احادیث مورد لعنت شده است. البته از این فعل قبیح (وطی فی الدُبر) طلاق واقع نمی شود. در صورتی که شخص این عمل قبیح را حلال بداند کافر شده […]

سوال بپرسید
close slider