۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : مسائل شرعی بانوان

حکم خونی که بعد از سقط چنین می آید

سوال‌: زنی ‌که  بچه  ای  سقط‌ کند،  خونی‌ که  بعد  از  آن  می‌آید  نفاس  است  یا خیر؟   پاسخ: اگر  اعضای  آن  مثل  دست  و  پا  و  ناخن  و مو و غیره  درست  شده  بودند  خونی  که  بعد  از آن  بیاید  خون  نفاس  است‌.  و  اگر از  اعضای‌ مذکور  هیچ ‌کدام  درست  نشده  بود  پس  […]

زنی که در روز رمضان از بیماری ماهانه پاک شد تا پایان روز نباید چیزی بخورد

سوال: اگر زنی‌ در روزی‌ از ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ از حیض‌ یا نفاس‌ پاک‌ شود، آیا بقیه‌ روز خورد و نوش‌ برای‌ او جایز است‌ یا باید مثل‌ بقیه‌ روزه‌ داران‌ از خورد و نوش‌ اجتناب‌ نماید؟   پاسخ: خورد و نوش‌ تا غروب‌ آفتاب‌ برایش‌ جایز نیست‌ و واجب‌ است‌ مثل‌ روزه‌ داران‌ عمل‌ […]

سوال بپرسید
close slider