۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : معامله وامی

معامله به صورت نسیه اگر زمان تحویل و مقدر پول مشخص باشد جایز است

سوال: بیع نقد و نسیه مثلاً گندم یا چیز دیگر نقداً‌کیلوئی ٣٠تومان و نسیه‌شش ماهه ۴٠ تومان‌و نسیه سال ۵٠تومان جایز است یا خیر؟   پاسخ: بیع نقد ونسیه به شرطی‌جایزاست‌که زمان‌مشخص شودکه چند ماه است‌و ثمن نیز مشخص‌ باشدو طرفین در وقت معامله ‌بر زمان معلوم‌وثمن معلوم توافق‌کرده باشند،‌ودر صورت جهالت ثمن‌و زمان معامله […]

سوال بپرسید
close slider