۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : مندوبات قربانی

اعمال مستحب برای کسی که قربانی می کند

سوال: شخصی قربانی دارد ، برخی می گویند در این ده روزه مو، ناخن و … را نچیند ، آیا موهای زیر ناف و … در این حکم داخل هستند و اگر چنانچه شخص مذکور مو و ناخن چید آیا گناهکار می شود یا خیر؟   پاسخ: شخصی که قربانی دارد مستحب است مو و […]

سوال بپرسید
close slider