۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : نرخ دیه در سال 1400

میزان دیه و نرخ آن به تومان در سال ۱۴۰۰

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان ۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۶۴۰۰۰۰۰۰۰تومان ۳-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰تومان ۴-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰تومان ۵-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰تومان ۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰تومان ۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰تومان ۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۴۸۰۰۰۰۰تومان ۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲۴۰۰۰۰۰تومان ۱۰-یک دهم درصد ۴۸۰۰۰۰تومان ۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰تومان ۱۲- سه […]

سوال بپرسید
close slider