۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : نماز با لباس ورزشی

نماز خواندن با لباس ورزشی که زانوها پوشیده باشد، در صورت عذر جایز است

سوال: نماز خواندن با لباس های ورزشی چه حکمی دارد؟ پاسخ: در ابتداء به یک قاعده توجه کرد: لباس هایی که شخص نمی توان آن ها را در مجالس عمومی پوشید پس نماز خواندن با این نوع لباس مکروه است. چون انسان با این حالت در محافل عمومی نمی رود اما اگر شرایط طوری بود […]

سوال بپرسید
close slider