۞ خداوند متعال می فرماید:
فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ | ترجمه: اگر نمی دانید از اهل دانش و اطلاع بپرسید (سوره نحل - آیه ۴۳)

برچسب : نکاح اشتباهی

مشخص کردن و مفهوم بودن اسامی عروس و داماد در نکاح لازمی است

سوال: پدر  دو  دختر  صغیره‌،  شخصی  را  بنام  حاجی  احمد  در  حضور  چند  نفر  شاهد  وکالت  نکاح  می‌دهد  و کسی  دیگر  به  اسـم  حاجی  محمد  به  وکالت  از  طرف  دو  پسرش‌،  دو  دختر  صغیره  مذکوره  را  به  نکاح  آنان  در  می‌آورد،  اما  هـنگام  ایجاب  و  قبول  نام  دختران  را  با  ذکر  نام  و  هویت‌کامل  بـرای  […]

سوال بپرسید
close slider